TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA CÁC BÊN TRONG  QUAN HỆ ĐẠI LÝ VỚI BÊN THỨ BA

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ ĐẠI LÝ VỚI BÊN THỨ BA

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ ĐẠI LÝ VỚI BÊN THỨ BA

Hỏi: Công ty Luật TNHH Quốc tế DTD cho tôi hỏi: Tháng 09/2020, tôi đã mua mỹ phẩm dưỡng da tại Công ty Ánh Dương. Sau khi sử dụng, da mặt của tôi bị dị ứng nặng và phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Bệnh viện xác định nguyên nhân là do sử dụng sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty Ánh Dương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi được biết rằng Công ty Ánh Dương có ký kết một hợp đồng phân phối các sản phẩm mỹ phẩm với Công ty Hoa Mai theo hình thức đại lý độc quyền. Trong đó, Công ty Ánh Dương là bên đại lý, còn Công ty Hoa Mai là bên giao đại lý. Vậy cho tôi hỏi, tôi nên khởi kiện Công ty nào? Công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường những gì đối với thiệt hại do sản phẩm của họ gây ra cho tôi? Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Quốc tế DTD. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

* Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Luật Thương mại năm 2005;
  • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;
  • Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
  • Các quy định khác có liên quan.

1. Khởi kiện

 - Căn cứ khởi kiện:

Theo quy định tại khoản 1 điều 584 Bộ luật Dân sự 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Theo đó, việc Công ty Ánh Dương bán mỹ phẩm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng là căn cứ để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Bên cạnh đó, Điều 303 Luật Thương mại 2005 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“Trừ trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

  1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;
  2. Có thiệt hại thực tế;
  3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.”

Dựa trên căn cứ này có thể thấy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với bạn sẽ phát sinh khi có đủ các yếu tố theo quy định trên như sau:

+ Có hành vi vi phạm xảy ra, đó là việc bán mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng;

+ Có yếu tố thiệt hại thực tế xảy ra là việc bạn bị dị ứng và phải điều trị trong thời gian dài;

+ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại:việc bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng dẫn tới người sử dụng sản phẩm bị dị ứng và phải có xác nhận của cơ sở y tế về nguyên nhân bị dị ứng do sản phẩm đó trực tiếp gây ra.

Từ những căn cứ pháp lý trên, bạn đã có đủ căn cứ để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Về chủ thể bị khởi kiện

Khoản 1 điều 23 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật…”.

 Đồng thời, theo điểm a khoản 2 điều 23 Luật này, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại khoản 1 bao gồm cả tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa.

          Ngoài ra,khoản 2 điều 173 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây: “Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ”.

Từ những căn cứ nêu trên, mặc dù Công ty Ánh Dương là chủ thể trực tiếp xác lập quan hệ mua bán hàng hoá với bạn, tuy nhiên, xét về bản chất quan hệ đại lý,  Công ty Mai Hoa  là chủ sở hữu của hàng hóa trên. Như vậy, dựa trên các quy định của pháp luật, bạn có thể khởi kiện Công ty Hoa Mai để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Các khoản bồi thường thiệt hại

Từ những thông tin bạn cung cấp, có thể thấy rằng hành vi của Công ty Hoa Mai, cung cấp sản phẩm kém chất lượng đã gây ra thiệt hại về sức khỏe cho bạn. Do đó, theo quy định tại điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015, bạn sẽ được hưởng những khoản bồi thường thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

          Như vậy, theo quy định pháp luật, bạn sẽ được bồi thường các khoản chi phí sau: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc bạn trong thời gian điều trị; Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần. Các khoản chi phí này sẽ được các cơ quan có thẩm quyền tính toán hợp lý dựa trên thiệt hại thực tế xảy ra để làm căn cứ yêu cầu chủ thể vi phạm bồi thường thiệt hại cho bạn.

Bài viết liên quan

Thông báo