Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, DTD cung cấp dịch vụ pháp lý sâu rộng cho lượng khách hàng đa dạng, bao gồm các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế, cũng như các công ty đa quốc gia. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm công tác rà soát và tư vấn liên quan tới hoạt động tuân thủ, các loại giấy phép ngân hàng, các giao dịch cấu trúc và thu xếp tài chính, giao dịch bảo đảm, soạn thảo và hỗ trợ đàm phán các tài liệu giao dịch liên quan tới tài chính ngân hàng cũng như các vấn đề khác liên quan. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho cả các giao dịch tài chính đa quốc gia, cũng như các giao dịch cấu trúc tài chính phức tạp.

DTD cung cấp dịch vụ pháp lý cho cả khách hàng Việt Nam và quốc tế tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, bao gồm các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm, trong quá trình thành lập và phát triển hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Phạm vi dịch vụ

● Các khoản vay thương mại, vay hợp vốn, tài trợ xuyên biên giới

● Các khoản vay hỗ trợ thâu tóm doanh nghiệp, bao gồm tài trợ vốn hỗ trợ dự án mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài
● Tài trợ các khoản vay đầu tư bất động sản, năng lượng, hạ tầng và các dự án khác
● Tài trợ thương mại, tài trợ mua bán hàng hoá, thư tín dụng và thư bảo lãnh
● Hỗ trợ các truy đòi tài chính, tái cấu trúc nợ, xử lý các khoản nợ và tài sản xấu, hỗ trợ quản lý khủng hoảng tài chính
● Thuê tài chính tàu biển, tàu bay và các tài sản tài chính khác  
● Tài chính tiêu dùng
● Các sản phẩm phái sinh tài chính và sản phẩm tài chính khác
● Thành lập và tái cấu trúc các ngân hàng và các loại hình tổ chức tín dụng khác
● Hỗ trợ rà soát các yêu cầu tuân thủ trong ngành ngân hàng

 

Bảo hiểm

 

● Thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam và xin cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm
● Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm
● Phát triển các chính sách và sản phẩm bảo hiểm
● Quản lý tài sản bảo hiểm
● Xử lý tranh chấp liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm

Tài chính và ngân hàng

Tài chính và ngân hàng là mảng dịch vụ đã khẳng định tên tuổi của DTD  từ những ngày đầu thành lập.

Thông báo