Lao động và việc làm

Lao động và việc làm

DTD tự hào là một đối tác quan trọng được khách hàng tin tưởng và sử dụng suốt thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm. Các luật sư tư vấn của chúng tôi đều có kinh nghiệm sâu rộng, tư duy pháp lý chắc chắn trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã tham gia vào hầu hết mọi lĩnh vực liên quan tới lao động và việc làm, từ xử lý các loại hợp đồng lao động khác nhau tới đưa ra chiến lược pháp lý tốt nhất đối với các vụ đình công, hay vấn đề cơ cấu lại và tái cấu trúc lao động. Ý tưởng xuyên suốt của chúng tôi là luôn cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và với mức phí phù hợp, đồng thời đảm bảo khách hàng luôn hoàn toàn thoải mái và hài lòng với dịch vụ được cung cấp.

Phạm vi dịch vụ

● Tư vấn chung về các vấn đề pháp lý liên quan tới lao động và việc làm theo quy định của pháp luật về lao động của Việt Nam;

● Tư vấn các vấn đề liên quan tới hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động;

● Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan tới người lao động nước ngoài, bao gồm thông báo và tuyển dụng lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.

● Tư vấn và đại diện khách hàng trong quá trình soạn thảo, đàm phán thoả ước lao động tập thể;

● Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động, bao gồm cả xử lý đình công;

● Tư vấn trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật lao động;

● Tư vấn soạn thảo và xây dựng các biểu mẫu liên quan tới lao động và việc làm;

● Tư vấn chiến lược pháp lý và các vấn đề pháp lý khách liên quan tới quá trình tái cơ cấu, tái cấu trúc hệ thống lao động; và

● Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế lương, thưởng, soạn thảo và đăng ký nội quy lao động; 

Dữ liệu đang được cập nhật ...;

Thông báo