Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

DTD & ASSOCIATES

Mặc dù được thành lập chưa lâu, DTD đã cho thấy sự vươn lên đáng kể trong nhóm các công ty luật quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam. Khách hàng của DTD bao gồm các công ty tư nhân và nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng như: Ngân hàng và Tài chính, Bảo hiểm, Dầu Khí, Nông sản, Xây dựng, Bất động sản, Viễn thông, Dịch vụ Du lịch - Khách sạn và Vận tải.

Bài viết liên quan

Thông báo