Doanh nghiệp, mua bán  và sát nhập

Doanh nghiệp, mua bán và sát nhập

DTD vẫn luôn được khách hàng đánh giá là “người bạn doanh nghiệp” đáng tin cậy trong suốt nhiều năm qua. Tôn chỉ của công ty chúng tôi là luôn chủ động trong việc xác định và hỗ trợ giải quyết các thách thức mà khách hàng gặp phải trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi DTD được đánh giá là một trong những công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp , sát nhập và mua lại tại Việt Nam. Luật sư của chúng tôi là các chuyên gia có trình độ chuyên sâu với kỹ năng pháp lý và thực tiễn cần thiết để quản lý và đưa ra ý kiến tư vấn về mọi vấn đề liên quan tới pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi cũng rất tự hào về kinh nghiệm sâu rộng của mình trong việc hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch sát nhập và mua lại doanh nghiệp, từ các bước ban đầu như tư vấn về khung pháp luật Việt Nam, thực hiện soát xét pháp lý toàn diện cho tới việc soạn thảo các hợp đồng mua bán liên quan, cho tới tất cả các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền được hoàn tất nhầm đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng đối với công ty mục tiêu.

Phạm vi dịch vụ

● Xử lý các bản điều khoản và điều kiện bán hàng;

● Đàm phán và tư vấn đối với hầu hết các loại hình hợp đồng thương mại;

● Các hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng đại lý/phân phối;

● Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động tại Việt Nam;

● Mua bán và sát nhập doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh;

● Các giao dịch vốn tư nhân;

● Các giao dịch liên quan tới tái cấu trúc, chia tách;

● Tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Dữ liệu đang được cập nhật ...;

Thông báo