Bất động sản và xây dựng

Bất động sản và xây dựng

Đã từ khá lâu, DTD đã trở thành người bạn trung thành của khách hàng trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Các luật sư và chuyên gia tư vấn của DTD có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu rộng trong việc đưa ra các tư vấn liên quan tới pháp luật về bất động sản và xây dựng của Việt Nam một cách đầy đủ và rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể đại diện trực tiếp cho cả khách hàng trong và ngoài nước trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng sẽ luôn được đảm bảo trong quá trình chuẩn bị, đàm phán, soạn thảo và hoàn chỉnh hợp đồng thuê đất, hợp đồng xây dựng và các loại hình hợp đồng liên quan giữa khách hàng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chủ đầu tư, đồng thời tuân thủ đúng, cũng như được hưởng đủ các chính sách ưu đãi của pháp luật Việt Nam đối với lĩnh vực này.

Tư vấn cho các dự án xây dựng chính là một trong những lý do rõ ràng cho thành công của DTD. CHúng tôi đã cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực này một cách hiệu quả, chính xác, từ tư vấn và giải thích pháp luật xây dựng và các quy định liên quan, tìm kiếm và làm việc với các ngân hàng phù hợp cho mục đích tài trợ dự án, làm việc và đàm phán với các bên cung cấp, nhà thầu, tất cả đều nhằm mục đích mang lại lợi ích tiềm năng to lớn cho khách hàng. Các luật sư và chuyên gia tư vấn với kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi sẵn sàng tháp tùng khách hàng hay hỗ trợ khách hàng trong việc trực tiếp tham gia vào tất cả các bước liên quan tới quá trình xây dựng, bao gồm thương thảo đàm phán với các đối tác cũng như làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Dữ liệu đang được cập nhật ...;

Thông báo