DTD và Hợp tác chiến lược

DTD và Hợp tác chiến lược

Từ khi đi vào hoạt động DTD luôn duy trì mối quan hệ hợp tác nghề nghiệp với các hãng luật trong nước và quốc tế cũng như các chuyên gia, cố vấn có chất lượng để bổ sung cho nguồn nhân sự và tri thức của công ty.

Mối quan hệ hợp tác mật thiết đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chuyên môn, trình độ và sự hiểu biết lẫn nhau từ đó phục vụ tốt hơn những yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng trong sự phát triển ngày càng cao của đời sống kinh tế xã hội.

 

Trong hợp tác trong nước, DTD có mối quan hệ với hầu hết các công ty Luật và tư vấn tại không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà cả các địa phương để hợp tác và phối hợp trong những vụ việc đòi sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của các công ty và luật sư địa phương. Trong hợp tác quốc tế, chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc với các công ty luật trong khu vực Đông Nam  Á và các công ty Luật của Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ ... Chúng tôi nhận thức rõ đây cũng là cơ hội giao lưu học hỏi và tạo sự tin cậy trong quá trình hợp tác làm việc.

 

Bài viết liên quan

Thông báo