Luật Sư Trần Đức Kiên

Giám Đốc / Luật sư Điều hành
T (+84)989.818.488 /(+84)4.6253.7650

Ông Trần Đức Kiên là Luật sư Điều hành của DTD và hoạt động tư vấn chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính dự án, bảo hiểm, năng lượng, các giao dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bất động sản, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Trước khi đồng sáng lập DTD, ông Kiên là luật sư thành viên của một công ty luật Việt Nam có tiếng, nơi ông có hơn mười năm thực hành nghề luật.

-------------------------------------------------------------------------------

Là thành viên của:

Đoàn Luật sư Hà Nội

Hội Luật gia Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

-----------------------------------------------------------------

Trình độ học vấn :

Đại học Queen Mary của London, Vương quốc Anh, Thạc sỹ (2010)

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (2006)

-----------------------------------------------------------------

Ông Trần Đức Kiên là Giám đốc kiêm Trưởng nhóm Tài chính - Ngân hàng của DTD. Ông Kiên đã cùng các cộng sự của mình đại diện và cung cấp dịch vụ tư vấn sâu rộng cho rất nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước trong quá trình thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

 

Luật Sư Trần Đức Kiên

Thông báo