Luật sư Đỗ Đức Khánh

Phó Giám đốc/ Luật Sư Thành Viên

T (+84)906.059.258 /(+84)4.6253.7650

khanhdd@dtd.com.vn / info@dtd.com.vn

Ông Đỗ Đức Khánh là Phó giám đốc - Luật sư Thành viên của DTD và hoạt động tư vấn chủ yếu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính dự án, bảo hiểm, năng lượng, các giao dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp, bất động sản và viễn thông. Trước khi đồng sáng lập DTD, ông Khánh đã có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm cho các công ty luật doanh tiếng tại Anh Quốc.

--------------------------------------------------------------

Là thành viên của:

Đoàn Luật sư Bắc Ninh

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

----------------------------------------------------------------

Trình độ học vấn :

Đại học Cardiff University, Vương quốc Anh, Thạc sỹ (2011)

Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân (2006)

--------------------------------------------------------------

Ông Đỗ Đức Khánh là Trưởng nhóm Doanh nghiệp, Cơ sở hạ tầng và Viễn thông. Ông Khánh đã cùng các cộng sự của mình đại diện và cung cấp dịch vụ tư vấn sâu rộng cho rất nhiều cá nhân, tổ chức uy tín trong và ngoài nước trong quá trình đầu tư ra nước ngoài cũng như thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

 

 

Luật sư Đỗ Đức Khánh

Thông báo