Tài liệu Mức xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh không thông báo?

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty đăng ký địa chỉ kinh doanh tại quận Đống Đa, sau đó công ty chuyển tới địa điểm tại quận Thanh Xuân nhưng không thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp hoạt...

Thông báo