DNV GL

DNV GL

DNV GL

DNV GL là một trong những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng. Được thúc đẩy bởi mục đích bảo vệ cuộc sống, tài sản và môi trường, DNV GL cung cấp dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng của mình nâng cao sự an toàn và bền vững cho hoạt động kinh doanh của họ. DNV GL cung cấp dịch vụ phân loại, đánh giá chất lượng vận hành cũng như dịch vụ tư vấn chuyên gia độc lập cho các ngành hàng hải, dầu khí, năng lượng và năng lượng tái tạo. Chúng tôi cũng cung cấp chứng nhận, chuỗi cung ứng và dịch vụ quản lý dữ liệu cho khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp. Kết hợp chuyên môn kỹ thuật, kỹ thuật số và vận hành, đánh giá rủi ro và kiến ​​thức chuyên sâu trong ngành, DNV GL mang lại cho khách hàng sự an tâm với các quyết định trong quá trình hoạt động của họ. DNV GL liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cung cấp cho khách hàng và xã hội tầm nhìn xa về lĩnh vực hoạt động và công nghệ của mình. Với nguồn gốc từ năm 1864 và phạm vi hoạt động tại hơn 100 quốc gia, các chuyên gia của DNV GL đang góp phần giúp khách hàng làm cho thế giới an toàn hơn, thông minh hơn và xanh hơn. Với sản phẩm cung ứng như trên, DTD cũng là đối tác hỗ trợ các dịch vụ pháp lý xoay quanh các dịch vụ chứng nhận, quản lý rủi ro do công ty DNV GL cung ứng. Với lĩnh vực hoạt động gắn liền với các lĩnh vực quan trọng và liên quan tới nhiều vấn đề pháp lý phức tạp như hàng hải, dầu khí, năng lượng..., các tư vấn pháp lý kịp thời và phù hợp của DTD góp phần quan trọng vào hiệu quả đưa ra sản phẩm của DNV GL.

Bài viết liên quan

Thông báo