CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI LUẬT

Hỏi: Công ty Luật TNHH Quốc tế DTD cho tôi hỏi:  Tôi làm việc cho công ty X từ ngày 17/2/2017 với hợp đồng xác định thời hạn là 3 năm. Hiện nay tuy đã hết hạn hợp đồng nhưng tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào của công ty  X về việc hết hợp đồng hay gia hạn thêm hợp đồng và tôi vẫn làm việc như bình thường từ ngày hết hạn cho đến nay là 4 tháng. Ngày 1/6/2020 công ty X đã chấm dứt hợp đồng với tôi vì lý do hợp đồng hết hạn. Tôi muốn hỏi có cách nào cho tôi quay lại làm việc ở công ty không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

 Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Quốc tế DTD. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật Lao động 2012

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng bạn ký với công ty X là hợp đồng xác định thời hạn theo điểm b khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012. 

“b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.”

Việc đã hết hạn hợp đồng lao động mà công ty X không có bất kỳ thông báo nào với bạn về việc gia hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng và bạn vẫn tiếp tục làm việc 4 tháng tiếp theo thì hợp đồng đó sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012:

“Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn….”

Việc công ty X chấm dứt hợp đồng lao động với bạn không thuộc các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 cho nên đây là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Với hành vi này thì công ty X sẽ phải thực hiện nghĩa vụ do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật cụ thể như sau: 

 “Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.”

Như vậy bạn hoàn toàn có thể yêu cầu công ty nhận lại làm việc theo hợp đồng đã giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bạn không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Ngoài ra trong trường hợp không còn vị trí công việc đã giao trong giao kết hợp đồng lao động thì ngoài khoản tiền bạn nhận được như đã nêu thì hai bên có thể sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Bài viết liên quan

Thông báo