CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI THEO ĐẠO THIÊN CHÚA KHÔNG?

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI THEO ĐẠO THIÊN CHÚA KHÔNG?

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN CÓ ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI THEO ĐẠO THIÊN CHÚA KHÔNG?

Câu hỏi: Em là cán bộ làm trong ngành Công An và hiện giờ em đang có bạn gái theo đạo thiên chúa và chúng em định tiến đến hôn nhân nhưng theo quy định của ngành công an thì em không được phép kết hôn với bạn gái của em vì tôn giáo của cô ấy, vậy có cách nào khác để em có thể lấy được cô ấy không ạ?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi, DTD và Cộng sự rất vui lòng được trả lời câu hỏi của bạn như sau.

 

 Theo Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

 Và nhà nước cấm các hành vi kết hôn sau đây, theo khoản 2 Điều 5:

 “Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.”

Như vậy chiếu theo hai quy định trên trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì việc Công an kết hôn với người theo đạo không hề vi phạm pháp luật và không bị cấm, tuy nhiên, ngành Công an nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung là một ngành đặc thù do tính chất công việc là trung thành với Đảng và thực hiện các đường lối do Đảng Cộng sản đề ra để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì vậy ngành Công An có yêu cầu đặc thù cho không chỉ trình độ chuyên môn mà còn là tư chất đạo đức và điều kiện chính trị nhất định để đáp ứng được công việc trong ngành. Trong trường hợp này là điều kiện kết hôn của cán bộ chiến sĩ trong ngành Công An, được quy định rõ trong quy chế của ngành Công an nhân dân.

Căn cứ theo Quyết định 1275/2007/QĐ-BCA. Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:

1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền

2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành...

4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam)

Như vậy nếu bạn đã là người làm trong ngành Công An Nhân Dân thì bạn sẽ phải tuân thủ theo quy chế của ngành bởi bạn gái bạn theo đạo thiên chúa và thuộc trong trường hợp không được lấy chồng công an ở trên.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi, nếu như bạn còn có bất cứ câu hỏi gì thì hãy liên hệ với chúng tôi, DTD và Cộng sự rất vui lòng được giúp đỡ bạn.

Bài viết liên quan

Thông báo