QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG  KHI LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Câu hỏi: Thưa Luật sư, người làm thủ kho của công ty tôi đột ngột bỏ việc, giám đốc yêu cầu tôi là nhân viên phòng kế toán xuống làm thay một thời gian cho đến khi tìm được người thay thế. Thực lòng tôi không thích lắm vì lương thủ kho thấp hơn lương của tôi, và cũng không biết tôi phải làm thay bao lâu. Nhưng hiện nay, tìm được công việc không dễ nên tôi không có ý định bỏ việc dù được giao việc không đúng nội dung hợp đồng. Trường hợp như của tôi, được bảo đảm quyền lợi gì khi chuyển việc không?

Tư vấn của DTD: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc của mình đến DTD. Với những thông tin mà bạn đã gửi, #DTD tư vấn như sau:  

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Lao động 2019;

- Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định: 

“Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động (cụ thể trong trường hợp này là bạn) làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm trong trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh đã được quy định trong nội quy lao động. Tuy nhiên nếu bạn bị chuyển xuống làm thủ kho quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì phải được sự đồng ý của bạn bằng văn bản.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải báo cho bạn biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của bạn. 

3. Quyền lợi của người lao động khi làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định: 

“3. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật này.” 

Như vậy, vì tiền lương của công việc thủ kho (công việc mới) thấp hơn công việc tại phòng kế toán (công việc cũ), nên bạn sẽ được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ thời hạn 30 ngày làm việc. Sau thời hạn đó, bạn sẽ nhận tiền lương theo công việc mới nhưng ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Thêm vào đó, nếu bạn không đồng ý tạm thời làm thủ kho quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì công ty phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động 

Bên cạnh những quyền lợi của người lao động khi làm công việc khác so với hợp đồng lao động được pháp luật quy định, bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận và đề xuất với người sử dụng lao động về mức quyền lợi cao hơn và xứng đáng với phần công việc phụ trách mới tạm thời.

Trên đây là phần tư vấn câu hỏi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với #DTD để được tư vấn chuyên sâu hơn. DTD xin cảm ơn!

 

Bài viết liên quan

Thông báo