Quy định mới về đăng ký giao dịch bảo đảm

Quy định mới về đăng ký giao dịch bảo đảm

Vào ngày 01/09/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (“Nghị định 102”) thay thế cho Nghị định số 83/2010/NĐ-CP nhằm điều chỉnh một số nội dung và quy định phù hợp hơn với nội dung các luật, bộ luật được ban hành trong thời gian qua về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Cấp visa điện tử cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn pháp luật về cấp Visa điện tử cho người nước ngoài: Bỏ qua những giấy tờ phức tạp, thủ tục cấp visa thị thực điện tử cho người nước ngoài được Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam áp dụng thử nghiệm từ ngày...

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành

Quy định của pháp luật về thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau:

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới Cơ sở pháp lý

Công dân 40 nước chính thức được đăng ký visa điện tử Việt Nam

Đăng ký thị thực điện tử Evisa bằng hình thức online trực tuyến

Thông báo