Toàn cảnh diễn biến vụ MobiFone mua AVG

Toàn cảnh diễn biến vụ MobiFone mua AVG

Toàn cảnh diễn biến vụ MobiFone mua AVG

Những ngày qua dự luận đang xôn xao về vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), để độc giả theo dõi được toàn cảnh vụ án này dưới góc nhìn pháp luật, DTD sau đây xin được tóm tắt lại vụ án này theo trình tự thời gian.

Năm 2015, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư.

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp AVG

- Đầu tiên, Mobifone ký hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (viết tắt là VCBS). VCBS thuê Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (viết tắt là AASC) và Công ty TNHH Định giá Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Hanoi Valu) thẩm định giá AVG tại thời điểm 31/3/2015 là 33.299,48 tỷ. Tuy nhiên, việc xác định giá trị của AVG như kết quả nêu trên là không có cơ sở và VCBS không có chức năng thẩm định giá. 

- Sau đó, Mobifone chuyển sang ký Hợp đồng dịch vụ định giá và thẩm định giá với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (viết tắt là AMAX), xác định giá trị doanh nghiệp AVG tại thời điểm 31/3/2015 là 16.565 tỷ đồng (theo phương pháp tài sản) và 17.184 tỷ đồng (theo phương pháp thu nhập). Tuy nhiên, việc thẩm định giá của AMAX là vi phạm pháp luật, không đúng với giá trị thực tế. Nhưng Mobifone vẫn sử dụng kết quả thẩm định giá của AMAX để đàm phán giá mua. Kết quả thẩm định giá cuối cùng để trình dự án lên Bộ TTTT (sau khi trừ các giá trị khác) là 11.700 tỷ đồng.

AVG được định giá như thế nào? (Nguồn: Internet)

Ngày 26/06/2015, Cao Duy Hải ký Quyết định số 1158/QĐ-MOBIFONETCCB về việc thành lập Tổ thẩm định kỹ thuật Dự án đầu tư AVG do Nguyễn Bảo Long, Phó Tổng giám đốc làm Tổ trưởng

Ngày 29/6/2015, Cao Duy Hải ký Quyết định số 1196/QĐ- MOBIFONETCCB về việc thành lập Tổ đánh giá kinh doanh truyền hình số do Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc làm Tổ trưởng

Ngày 18/7/2015, Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Mobifone ký Hợp đồng dịch vụ định giá và thẩm định giá với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX (viết tắt là AMAX) về việc xác định giá trị doanh nghiệp AVG

Ngày 28/9/2015, ông Cao Duy Hải - Tổng giám đốc Mobifone ký Văn bản số  5441/MOBIFONE-ĐT báo cáo HĐTV về việc lập Dự án đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu, kèm theo Quyển “Dự án đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu”, trong đó có đầy đủ chữ ký của Ban Tổng giám đốc gồm: Cao Duy Hải, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên và 06 Trưởng Ban liên quan.

Ngày 29/9/2015, Lê Nam Trà, Chủ tịch HĐTV Mobifone ký Văn bản số 63/MOBIFONE-HĐTV trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt dự án đầu tư, kèm theo Quyển “Dự án đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG)”

Ngày 02/10/2015 diễn ra cuộc họp giữa Mobifone và AVG về việc thống nhất giá mua 95% cổ phần công ty AVG. Giá mua được định giá theo kết quả thẩm định của AMAX là 8.898,3 tỷ đồng.

Ngày 23/10/2015, Phạm Đình Trọng đã lập phiếu trình báo cáo thẩm định dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone trình Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải để xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư của dự án và hai kiến nghị của Mobifone cho phép Mobifone tiếp tục sử dụng 04 kênh tần số đã cấp cho AVG để phục vụ kinh doanh truyền hình và viễn thông; Chấp thuận cho Mobifone được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (lãi suất ưu đãi)... trong bối cảnh nguồn vốn tự có chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vốn đầu tư.

Ngày 28/10/2015, Nguyễn Bắc Son ký Văn bản số 209/BTTTT-QLDN gửi Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone (kèm theo là báo cáo do Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TTTT đánh giá Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone); 

Ngày 14/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2678 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “Chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty viễn thông Mobifone mua cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và Giao Bộ TTTT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật”.   

Ngày 21/12/2015, Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TTTT ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT: Phê duyệt Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Ngày 25/12/2015, theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Chủ tịch HĐTV Mobifone (đại diện Bên nhận chuyển nhượng) và Phạm Nhật Vũ (đại diện Bên chuyển nhượng) ký Thỏa thuận chuyển nhượng số 2512/2015/MOBIFONEAVG. Sau đó, Chủ tịch HĐTV Mobifone và 08 cổ đông AVG đã ký 08 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tương ứng với số cổ phần của từng cổ đông nắm giữ. Việc ký kết Hợp đồng và thanh toán đều do ông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo, mặc dù chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi theo quy định của pháp luật, dự án này phải được Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến và thông qua.

Hậu quả thiệt hại của Mobifone: Sau khi được thẩm định lại theo đúng quy định của pháp luật thì giá trị tài sản của AVG tính đến ngày 31/03/2015 là 1.970 tỷ đồng (sau khi đã trừ tổng nợ phải trả và giá trị tài sản ròng). Do vậy, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là: 6.475.324.611.000 đồng (được tính 8.445.324.611.000 đồng là số tiền Mobifone đã thanh toán cho AVG - 1.970.000.000.000 đồng là tài sản ròng của AVG). Ngoài ra, Mobifone còn bị thiệt hại 115.031.655.556 đồng là tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG. Như vậy Mobifone đã thiệt hại tổng số là: 6.590.356.266.556 đồng

Khi dự án thành công, ông Son đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ -  Nguyên Chủ tịch công ty AVG. Ngoài ra ông Son còn khai nhận  tiền của Cao Duy Hải - Nguyên Tổng giám đốc Mobifone, số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV Mobifone, dịp tết âm lịch 2016.

Ngày 23/02/2019, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, ông tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra BCA ra quyết định khởi tố bổ sung về tội danh "Nhận hối lộ" theo Khoản 4, Điều 354 của Bộ luật hình sự 2015.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố, nhóm 5 bị can gồm Nguyễn Bắc Son (1953, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), Trương Minh Tuấn (1960, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), Lê Nam Trà (1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (1961, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone) và Phạm Nhật Vũ (1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) đã câu kết, đẩy nhanh tiến độ mua bán AVG với số tiền cao hơn giá trị thực tế nhiều lần.

DTD sẽ tiếp tục cập nhật cho độc giả diễn biến xét xử vụ án này trong những bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan

Thông báo