Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động trong các trường hợp cụ thể: + Giấy phép lao động bị mất; + Giấy phép lao động bị hỏng; + Giấy phép lao động hết hạn; + Các thông...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau:

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới Cơ sở pháp lý

Công dân 40 nước chính thức được đăng ký visa điện tử Việt Nam

Đăng ký thị thực điện tử Evisa bằng hình thức online trực tuyến

Thông báo